ЩО ТАКЕ МЕДІАЦІЯ?
Медіація – це структурований переговорний процес за участю нейтрального посередника.
Роль медіатора

Роль медіатора полягає в тому, щоб допомогти зацікавленим сторонам розібратися у своїх ситуаціях та прийти до вирішення, яке включає інтереси обох сторін конфлікту. Це може включати допомогу сторонам у укладанні угоди, вирішенні спору, налагодженні ефективних комунікацій, побудові чи покращенні відносин або все це разом узяте.

Медіатор не приймає сторони учасників конфлікту. Медіатор нейтральний і неупереджений.Базові засади медіації:

 • добровільність участі у процесі
 • конфіденційність процесу
 • нейтральність, неупередженість та незалежність медіатора
 • самовизначення сторін (сторони самостійно приймають рішення)
 • сприяє налагодженню ефективної комунікації, побудові та покращенню взаємовідносин конфліктуючих сторін
 • створює умови для конструктивної взаємодії, при якій сторони можуть почути та зрозуміти потреби один одного
 • сприяє переговорному процесу для пошуку взаємоприйнятних варіантів рішень

Основними характерними рисами медіації є:

 • медіація – це особливий вид переговорів, які мають певну структуру
 • обов'язкова участь медіатора
 • медіатор не є представником жодної з конфліктуючих сторін
 • медіатор сприяє/допомагає сторонам у проведенні переговорів та досягненні взаємоприйнятного рішення
 • медіатор не примушує сторони до прийняття конкретного рішення, не дає порад щодо можливих рішень
 • активна роль самих сторін у переговорах щодо самостійного пошуку можливих рішен
 • медіація є особливою формою переговорів, а її природа визначена місцем та роллю медіатора у цьому процесі
Медіація може бути найкращим способом врегулювання спорів у випадках коли:

 • перервано комунікацію між сторонамипрямі
 • переговори зайшли в глухий кут в результаті сильних негативних емоцій
 • потрібно уникнути розголосу та зберегти репутацію

ВИДЫ МЕДИАЦИИ
 • Медіація, орієнтована на вирішення проблем
  Особливість — зосередженість інтересах людей, а чи не з їхньої позиціях.
 • Екосистемна чи сімейно-орієнтована медіація
  Підходить для вирішення сімейних конфліктів. Основне завдання - допомога сім'ям у подоланні проблем та збереженні відносин з дітьми. Також застосовується до міжкультурних конфліктів, суперечок представників різних поколінь.
 • Трансформативна медіація
  Учасники самостійно визначають хід медіації, а медіатор слідує за ними. У центрі уваги – спілкування сторін. Ключовий компонент — слухання та слухання, що допомагає учасникам пережити якусь «трансформацію» та дійти порозуміння, визнання потреб один одного.


 • Медіація, заснована на розумінні
  Головна мета — вирішення спору шляхом розуміння сторонами як їхніх власних перспектив, пріоритетів та інтересів, так і інших сторін, що сприяє спільним зусиллям подолати конфлікт.


 • Наративна медіація
  Основа — переконання, що медіатори та учасники конфлікту надають тривалий вплив один на одного під час діалогу, учасники викладають свій погляд на те, що відбувається, поступово приходячи до згоди


 • Відновлювальна медіація
  Близька за змістом із «заснованою на розумінні», спрямована створення умов для діалогу, в якому відповідальність за прийняті рішення лягати на сторони конфлікту, що призводить до відновлення відносин та загладжування шкоди. Завдання медіатора не помирити, а створити умови, в яких сторони самі дійдуть відновного ефекту примирення.


 • Оціночна медіація
  Медіатор впливає на процес, оцінює те, що відбувається, і впливає на результат, за необхідності пропонуючи свої варіанти вирішення спору.
ПЕРЕВАГИ МЕДІАЦІЇ
 • 1
  Участь на добровільній основі
  На будь-якому етапі переговорів (за участю медіатора) одна із сторін конфлікту має право стати ініціатором припинення подальшого діалогу.
  На любом этапе переговоров (при участии медиатора) одна из сторон конфликта вправе стать инициатором прекращения дальнейшего диалога.
 • 2
  Конфіденційність переговорів
  У медіаційному процесі все відбувається за зачиненими дверима та конфіденційно. Учасникам переговорів (в т.ч. медіатору) заборонено розголошувати отриману інформацію та будь-яким чином використовувати її (наприклад, у суді).
 • 3
  Пошук взаємовигідного рішення
  Дії медіатора залежать від конкретної ситуації, але зрештою прийняте рішення (тобто медіаційна угода) має влаштовувати всіх учасників діалогу
 • 4
  Швидке вирішення конфлікту
 • 5
  Доступна вартість послуги
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Конфлікти на роботі, соціальні суперечки
 • Корпоративні суперечки
 • Юридична медіація
 • Спори з фінансовими інститутами та комерційні суперечки
 • Конфлікти у сім'ї
 • Міжкультурні конфлікти та комунікації
КОНТАКТИ
Інститут Стратегічного Розвитку та Медіації
49051 Дніпро вул.Журналістів 1
isdm.edu.dnipro @gmail.com
+380675392222
+380956985142
+380675986551
+380955392222
Миколай
Олена
Тетяна
Офіс